Viewing entries tagged
animals

Comment

QUAN FA CALOR...

L'altre dia compartíem amb vosaltres alguns consells per marxar de vacances amb la vostra mascota, i avui volem donar-vos més informació sobre els temibles cops de calor que poden patir si no estem prou atents. També comentarem alguns dels perills que té la platja i dels quals no tothom n'és sempre conscient.

COPS DE CALOR

Es produeixen quan el sistema de termoregulació de l’animal és deficient, bàsicament pel panteix (respiració profunda i fatigosa). Això fa que no puguin disminuir la seva temperatura corporal tan ràpidament com nosaltres.

-          Animals propensos:

o   Obesos

o   Amb patologies cardíaques i respiratòries

o   Races predisposades com Bulldog Anglès, Bulldog Francès o Boxer (amb el morro xato)

-          Prevenció:

o   Evitar passeig en hores de més calor

o   No deixar l’animal tancat en un espai sense ombra ni ventilació

o   Procurar que tingui aigua de forma constant

o   Evitar exercicis intensos proporcionant estones de descans i hidratació

-          Com detectar-lo?

o   Panteix excessiu i hipersalivació

o   Tremolors musculars

o   Vòmits i diarrea (no sempre)

o   Taquicàrdia

o   Disminució del nivell de consciència

o   Si teniu accés a un termòmetre: temperatura > 40⁰C

-          Com actuar?

o   Hem d’embolcallar l’animal amb una tovallola molla (o en cas de no tenir-ne una, utilitzar qualsevol altra peça de roba gran) i portar-lo ràpidament al veterinari

A LA PLATJA

Què hem de fer si anem a la platja amb els nostres gossos i pateixen:

o Cop de calor: hidratar constantment i buscar un lloc amb ombra

o Ingesta d’aigua salada: irritació tracte gastrointestinal (vòmits i diarrees). Si l’aspiren i va als pulmons pot causar greus problemes respiratoris

o Meduses i altres animals marins: la ingesta o el contacte poden provocar lesions o enverinaments

o Hams: dels pescadors que es queden a l’aigua, se’ls poden empassar i clavar-se’ls al tracte digestiu. NO ESTIRAR MAI DEL FIL, és una urgència i cal portar-lo al veterinari ràpidament

Comment

Comment

Què necessitem saber per anar de vacances amb la nostra mascota?

SI FEM UN VIATGE AMB EL NOSTRE ANIMAL:

- Cal disposar de la documentació (cartilla o bé passaport) al dia, on han de constar les vacunacions i desparasitacions, així com un examen clínic en cas necessari.

- Conèixer bé els requisits sanitaris que s’han de complir si es viatja a l’estranger i sobretot siés un país no comunitari.

- És obligatori tenir l’animal identificat amb microxip i donat d’alta a la base de dades del Col·legi Oficial de Veterinaris. També és necessari censar-lo a l’ajuntament de la teva ciutat.

- Convé preguntar al veterinari les mesures profilàctiques que cal adoptar en cas de viatjar a zones de risc de malalties, per exemple: dirofilariosi (cuc del cor), thelazia (cuc de l’ull), etc.

 

DURANT EL VIATGE:

- L’estrès és un component important que es genera en moltes de les nostres mascotes durant el viatge. Existeixen mètodes de sedació per tal d’evitar-lo o reduir-lo.

- És molt important la correcta hidratació de l’animal i les parades obligatòries cada 4 hores, sobretot si la temperatura dins del vehicle és alta, per tal d’evitar els temuts cops de calor.

 

SI NO VIATGEM I ENS QUEDEM A LA CIUTAT, CAL TENIR EN COMPTE:

- Evitar treure l’animal en hores de temperatura elevada i protegir de l’exposició continuada al sol (no deixar-lo en terrasses, balcons o patis on no hi toca l’ombra).

- Comprovar que disposa d’aigua a totes hores.

La presència de malalties parasitàries a la nostra zona fa que sigui molt recomanable prevenir mitjançant antiparasitaris que evitin la transmissió de malalties per mosquits, com la Leishmaniosi, i també per puces i paparres.

 

ÉS MOLT RECOMANABLE REALITZAR UNA VISITA VETERINÀRIA DE CONTROL DURANT L’ESTIU PER REBRE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA I PODER MANTENIR EL NOSTRE ANIMAL SA ;)

Comment