SI FEM UN VIATGE AMB EL NOSTRE ANIMAL:

- Cal disposar de la documentació (cartilla o bé passaport) al dia, on han de constar les vacunacions i desparasitacions, així com un examen clínic en cas necessari.

- Conèixer bé els requisits sanitaris que s’han de complir si es viatja a l’estranger i sobretot siés un país no comunitari.

- És obligatori tenir l’animal identificat amb microxip i donat d’alta a la base de dades del Col·legi Oficial de Veterinaris. També és necessari censar-lo a l’ajuntament de la teva ciutat.

- Convé preguntar al veterinari les mesures profilàctiques que cal adoptar en cas de viatjar a zones de risc de malalties, per exemple: dirofilariosi (cuc del cor), thelazia (cuc de l’ull), etc.

 

DURANT EL VIATGE:

- L’estrès és un component important que es genera en moltes de les nostres mascotes durant el viatge. Existeixen mètodes de sedació per tal d’evitar-lo o reduir-lo.

- És molt important la correcta hidratació de l’animal i les parades obligatòries cada 4 hores, sobretot si la temperatura dins del vehicle és alta, per tal d’evitar els temuts cops de calor.

 

SI NO VIATGEM I ENS QUEDEM A LA CIUTAT, CAL TENIR EN COMPTE:

- Evitar treure l’animal en hores de temperatura elevada i protegir de l’exposició continuada al sol (no deixar-lo en terrasses, balcons o patis on no hi toca l’ombra).

- Comprovar que disposa d’aigua a totes hores.

La presència de malalties parasitàries a la nostra zona fa que sigui molt recomanable prevenir mitjançant antiparasitaris que evitin la transmissió de malalties per mosquits, com la Leishmaniosi, i també per puces i paparres.

 

ÉS MOLT RECOMANABLE REALITZAR UNA VISITA VETERINÀRIA DE CONTROL DURANT L’ESTIU PER REBRE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA I PODER MANTENIR EL NOSTRE ANIMAL SA ;)

Comment