Es recomana banyar-los una vegada al mes com a màxim.

No hi ha cap pauta establerta, cal fer-ho quan fa falta. Es recomanable no fer banys durant la pauta vacunal.

Comment