Els cadells es desparasiten abans de la primera vacunació. Després es van desparasitant cada 3 mesos, o sigui, quatre vegades a l’any. També és important protegir-los contra puces i paparres.

Comment